Inga
gissningar

Aktiv förvaltning innebär att man tittar på all tillgänglig information och därefter gissar man hur ett värdepapper kommer att utvecklas i framtiden. Man kan tycka, att med alla resurser förvaltare lägger på att hitta vinnare, och de ofta höga avgifterna spararna får betala, så borde avkastningen bli väldigt bra. Men tyvärr så är det inga (eller för att hålla dörren öppen, extremt få) aktiva förvaltare som lyckas ge en högre avkastning med hjälp av sin aktiva förvaltning.

Proethos fond förvaltas långsiktig, inte helt passivt men nästan och med en tvingande kvartalsvis rebalansering.

Rebalansering innebär att man, vid en förutbestämd tidpunkt, säljer delar av de tillgångar som utvecklats bäst och är högt värderade och köper tillgångar som haft sämre utveckling och är lågt värderade. Det sänker risken i portföljen medan det samtidigt ökar portföljens avkastning.

Kontakt

Proethos AB
Scheelevägen 15
Lund 223 70

tel: 010-2070908