Tydlig
hållbarhet

Fonden investerar inom fyra olika områden som alla har en avgörande roll för klimatet och för vår framtid. Hållbar energiproduktion - vi måste öka andelen förnybar energi. Därför investerar vi i företag inom vindkraft, solkraft och vattenkraft. Hållbar energikonsumtion - vår energikonsumtion i form av belysning och uppvärmning måste minskas genom effektivare och bättre tekniska lösningar. Därför investerar vi i företag inom LED teknik, geotermisk värme och smarta hem.

Hållbara transporter - transporter av människor och varor är en viktig del av våra moderna liv, men de måste göras mer hållbara. Därför investerar vi i kollektivtrafik, cyklar och elfordon.

Hållbar livsstil – Vi kan inte köpa saker som används ett par gånger och sedan slängs, och vi kan inte fortsätta äta så som vi gör. Vi måste ta tillvara tekniska framsteg bättre. Därför investerar vi i cirkulärekonomi, energilagring, hållbart boende. Hållbara lösningar inom mat, vatten och återvinning återfinns även här.

Och som du förstår så befattar vi oss inte med företag som är involverade i vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, fossila bränslen, kärnkraft och företag med juridisk hemvist i länder med hög korruption (enligt transparency International korruptionsindex).

Kontakt

Proethos AB
Scheelevägen 15
Lund 223 70

tel: 010-2070908