👋  Hej! Vill du höra från oss ungefär en gång i månaden? Kul! För att vi ska kunna lägga till dig i vår lista behöver vi bara veta ditt namn och din e-mail.

Kontakta oss

Proethos AB
Scheelevägen 15
LUND 223 70
tel: 010-2070908

#proethosfond

© 2023 Proethos AB, Lund

Tänk på att placeringar i fonder/värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 

AIFM Capital AB är ett fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Proethos fond förvaltas av AIFM Capital AB.