Klimatkapitalismen är här

Klimatkapitalism – så funkar det

När du sparar i Proethos Fond investerar du enligt ett nytt ekonomiskt tänkande. Vi kallar det klimatkapitalism. Den bygger på insikten att det som är bra för vår planet (att minska koldioxidutsläppen) också är bra för ekonomin.

Proethos Fond investerar därför uteslutande i företag som bidrar till begränsning av klimatförändringarna och verkar inom följande områden – förnybar energi, energieffektiviseringar, hållbara transporter och hållbar livsstil. Det handlar bland annat om sol-, vind- och vattenkraft, kollektivtrafik, elektrifiering av fordon, plantbaserade livsmedel och smarta värmepumpar. Produkter, innovationer och lösningar som hjälper oss att ta oss ur det ohållbara fossilberoendet.

Genom ditt sparande i fonden investerar du i den omställning som krävs för att vi ska nå de globala klimatmålen. Helt logiskt är det också i företag som bidrar till omställningen där lönsamheten, tillväxten och framtiden finns.

Tänk på att placeringar i fonder/värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Grundläggande information

Fondens namn: Proethos fond (Org. 515602-9406)
SFDR klassificering: Mörkgrön (Artikel 9)
ISIN-kod: SE0010547778
Förvaltningsavgift: 0,65%
Fondens risk: Medel (4 av 7)
Fonden startades: 2018-01-02
Fondbolag: AIFM Capital AB (Org. 556737-5562). Mer info.

Portföljens uppbyggnad

Proethos fond är en global blandfond. Fonden består av 80% globala aktier och 20% räntebärande tillgångar + likvida medel. Delen globala aktier kan variera mellan 70–90%.

Aktiedelen består av ca 60 olika aktier, från 16 olika länder och som handlas i 12 olika valutor. Räntedelen är investerad i artikel 9 räntefonder. 

Proethos fonds innehav, med % fördelning och antal aktier, hittar du HÄR.

Förvaltning

Proethos fond är lågaktivt långsiktigt förvaltad. Fonden tar inga kortsiktiga bet, vi chansar inte, vi tror inte på några kortsiktiga case och vi tror inte att vi kan förutspå framtiden.

De tillgångar som inte handlas i svenska kronor hedgas inte, vilket innebär att fonden tar en valutarisk.

Måttet sharpekvot visar hur en fond har utvecklats i jämförelse med andra fonder. En högre sharpekvot innebär att fonden har gett en bättre avkastning i förhållande till den risk fonden tagit.

Proethos fonds sharpekvot hittar du HÄR.

Avgift

Proethos fond har en årlig förvaltningsavgift på 0,65%. Avgiften tas ut ur fonden med 1/365 del per dag och dras automatiskt. Förutom förvaltningsavgiften, så finns det en kostnad som heter transaktionsavgift. Det är de courtage och valutakostnader som fonden betalar när fonden köper och säljer värdepapper. Denna kostnad är för Proethos fond 0,03%.

Vissa banker redovisar fonders förvaltningsavgift medan andra redovisar den totala avgiften. Oavsett hur det redovisas så kan du som sparare vara helt säker på att du får betala båda.

Proethos fonds totala årliga kostnad är 0,65% + 0,03% = 0,68%.

Tips! Köper du Proethos fond genom SAVR.com så rabatterar de avgiften så att du bara betalar 0,61%.

Risk

Proethos fond består av både aktier och räntebärande tillgångar, vilket gör att risken i portföljen är lägre än om den bara bestått av aktier. Fonden risk är Medel (4 av 7). Det innebär att fonden över tiden skall ha en standardavvikelse mellan 15–25%.

Proethos fonds standardavvikelse hittar du HÄR.

Diversifiering

En perfekt diversifierad portfölj består av samtliga tillgångar på samtliga marknader. Eftersom det är omöjligt att sätta ett pris på alla tillgångar på alla marknader, så används oftast index som substitut till den perfekt diversifierade marknadsportföljen.

Proethos fond består av 20% räntebärande tillgångar. Denna del investeras i fonder som i sin tur består av många olika räntebärande tillgångar. Resterande 80% av fonden består av ca 60 olika aktier, från 16 olika länder och som handlas i 12 olika valutor. De aktier som handlas i andra valutor än i svenska kronor hedgas inte.

NAV-kurs

Proethos fond är en global fond vilket innebär att fonden äger aktier i Australien, Asien, Europa och Nordamerika. Fondens dagskurs eller NAV-kurs sätts på förmiddagen dagen efter. Fredagens kurs sätts på måndag förmiddag.

Förväntad avkastning

Enligt modern prissättningsteori så ger en väl diversifierad portfölj den avkastningen som motsvarar risken i portföljen, över tiden. Det innebär att om du har en portfölj med högre risk så kan du förvänta dig en högre avkastning – om du är långsiktig. Det är alltid en god idé att sprida ditt sparande i flera olika fonder, att spara regelbundet och att vara långsiktig.

Proethos fonds utveckling uttryckt i siffror hittar du HÄR.

Proethos fonds utveckling uttryckt i en graf hittar du HÄR.

Mellan tummen och pekfingret: Baserat på risken i Proethos fond så borde en investerare (beroende på inflation och ränta) kunna förvänta sig en avkastning på mellan 8–10%, över tiden.

Om vi tänker oss att investeringar i företag som bidrar till att minska koldioxidutsläppen gynnas av att vi är i början av ett hållbart paradigmskifte, så kanske avkastningen kan bli ännu högre. Vi får titta tillbaka om 10–15 år.

Investerings-
områden

Proethos fond investerar inom fyra olika områden, som alla är viktiga för klimatet och vår framtid: Förnybar energi, Energieffektivisering, Hållbara transporter och Hållbar livsstil.

Vad vi inte investerar i

Proethos fond EXKLUDERAR givetvis företag inom:

  • Vapen
  • Alkohol
  • Tobak
  • Kommersiell spelverksamhet
  • Pornografi
  • Fossila bränslen
  • Kärnkraft
  • Företag som har sin juridiska hemvist i länder med hög korruption (enligt transparency International korruptionsindex)

Investeringshorisont

Proethos fond har, liksom alla andra fonder, perioder när fonden går upp och så har den perioder när fonden går ner. Om du ska placera dina pengar under 1–2 år så finns det bättre alternativ än Proethos fond. Om du däremot sparar regelbundet och/eller har en placeringshorisont som är mer än 5 år så är Proethos fond ett hyggligt alternativ. Din pension, ditt buffertsparande, ditt månadssparande, ditt sparande till barn eller barnbarn är vanligtvis den sortens sparande som kan passa i Proethos fond.

Fonddokument

Kontakta oss

Proethos AB
Scheelevägen 15
LUND 223 70
tel: 010-2070908

#proethosfond

Proethos AB
5.0
Baserat på 29 recensioner
powered by Google
M F
M F
02:35 04 Dec 20
Proethos is quite simply exactly what is described - true to their core mission at favorable cost. The message is... simple and their results speak for themselves.Highly recommend to make Proethos part of your portfolio.läs mer
Tamsin Ekkel
Tamsin Ekkel
19:58 19 Oct 20
I have always had good experiences whenever I have interacted with Proethos. I am impressed with the level of detail... this fund takes in ensuring its investment portfolio has a positive impact on the environment. It is so important that we have more funds like Proethos to invest in a sustainable future! Magnus has also been fantastic at sharing Proethos' vision & mission as well as his ideas & knowledge with MSc students at Lund University which is highly appreciated!läs mer
Se alla recensioner
js_loader

© 2023 Proethos AB, Lund

Tänk på att placeringar i fonder/värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 

AIFM Capital AB är ett fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Proethos fond förvaltas av AIFM Capital AB.

AIFM Capital AB är ett fondbolag och en AIF-förvaltare som har tillstånd att förvalta värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder. I sin fondhusverksamhet administrerar AIFM Proethos fond och utför även dess förvaltning. AIFM Capital har totalt cirka 30 fonder med en total volym om cirka SEK 15 miljarder i sin fondhus- och fondhotellverksamhet.
AIFM Capital AB är ett dotterbolag till AIFM Group AB. AIFM Group finns i hela norden och har sedan starten byggt upp en verksamhet med specialister inom värdepapper - och fondverksamhet, finansrätt, riskfunktion, ekonomi, redovisning och Corporate Services. AIFM Group har kunder inom de flesta branscher som står under Finansinspektionens tillsyn.
För mer information om AIFM Capital AB besök gärna www.aifmgroup.com