Om fonden

Proethos fond i korthet

 • Fondnamn: Proethos fond (Org. 515602-9406)
 • ISIN-kod: SE0010547778
 • Fondtyp: UCITS värdepappersfond, Blandfond
 • Förvaltningsavgift: 0,65 % (maximalt 0,90 %)
 • Fondkategori: Global
 • Morningstar kategori: Blandfond, SEK Aggressiv
 • Fondens risk: Medel (5 av 7)
 • Jämförelseindex: 80 % MSCI World index omräknat i SEK & 20 % OMRX Bond All Index
 • Fonden startade: 2018-01-02
 • Fondbolag: AIFM Capital AB (Org. 556737-5562)
 • Fondförvaltare: Magnus Alfredsson

Portföljens uppbyggnad

Proethos fond är en global blandfond, fonden investerar 80 % i globala aktier och 20 % i räntebärande tillgångar. De tillgångar som inte handlas i svenska kronor hedgas inte, vilket innebär att fonden tar en valutarisk.

Proethos fonds innehav hittar du HÄR.

Förvaltning

Proethos fond investerar långsiktigt i företag inom fyra olika områden, dessa områden har alla en avgörande roll på klimatet och vår framtid. Fonden tar inga kortsiktiga bet, vi chansar inte och vi tror inte att vi kan förutspå framtiden. Fonden är en långsiktig investerare i företag som vi tror kommer att ge en god avkastning nu och i framtiden.

Man kan med måttet sharpekvot se hur en fond har utvecklats i jämförelse med andra fonder. En högre sharpekvot innebär att fonden har gett en bättre avkastning i förhållande till den risk fonden tagit.

Proethos fonds sharpkvot hittar du HÄR

Rebalansering

Proethos fond rebalanserar sin portfölj, på ett förutbestämt datum, fyra gånger per år. Rebalanseringen återställer fondens uppdelning till 80 % globala aktier och 20 % räntebärande tillgångar.

Rebalansering innebär att man säljer delar av de tillgångar som gått bäst och är högt värderade och köper tillgångar som haft sämre utveckling och är lågt värderade. Rebalanseringen sänker risken i portföljen och ökar samtidigt avkastningen. Målet med rebalanseringen är att ge en ökad årlig avkastning på mellan 0,1 % och 0,3 %, över tiden.

Risk

Proethos fond består av både aktier och räntebärande tillgångar, vilket gör att risken i portföljen är lägre än om den bara bestått av aktier. Fonden risk är Medel (5 av 7), det innebär att fonden över tiden skall ha en standardavvikelse på mellan 10 % och 15 %.

Proethos fonds standardavvikelse hittar du HÄR

Diversifiering

En väl diversifierad portfölj består av samtliga tillgångar på samtliga marknader. Eftersom det vore nästintill omöjligt att sätta ett pris på alla tillgångar på alla marknader, så använder man oftast index som substitut till den perfekt diversifierade marknadsportföljen.

Proethos fond består av 20 % räntebärande tillgångar. Denna del investeras i fonder som i sin tur består av många olika räntebärande tillgångar. Resterande 80 % av fonden består av c:a 30 olika aktier, som handlas i 7 olika valutor. De aktier som handlas i andra valutor än i svenska kronor hedgas inte, vilket innebär att fonden får en ökad diversifiering både från aktiernas rörelser och från valutornas rörelser.

Förväntad avkastning

Teorin säger att en väl diversifierad portfölj, ger den avkastning som motsvara risken i portföljen, över tiden. Det innebär att om du som sparare tar högre risk så kan du förvänta dig högre avkastning, över tiden.

Proethos fonds utveckling uttryckt i siffror hittar du HÄR
Proethos fonds utveckling uttryckt i en graf hittar du HÄR

Hållbart & etiskt urval

Proethos fond investerar inom fyra olika områden, som alla har en avgörande roll på klimatet och vår framtid. De olika områdena är:

 1. Hållbar energiproduktion
 2. Hållbar energikonsumtion
 3. Hållbara transporter för människor & varor
 4. Hållbar livsstil

Rent konkret innebär det att Proethos fond investerar i företag verksamma inom vindkraft, solkraft, vattenkraft, LED teknik, geotermisk värme, kollektivtrafik, cyklar, elfordon, cirkulärekonomin & energilagring.

Proethos fond exkluderar även företag verksamma inom:

 1. Vapen
 2. Alkohol
 3. Tobak
 4. Kommersiell spelverksamhet
 5. Pornografi
 6. Fossila bränslen
 7. Kärnkraft
 8. Företag som har sin juridiska hemvist i länder med hög korruption (enligt transparency International korruptionsindex)

Proethos fonds profil hos hållbarhetsprofilen hittar du HÄR

Investeringshorisont

Proethos fond, liksom alla andra fonder, har perioder när fonden går upp och så har den perioder när fonden går ner. Om man skall placera sina pengar under ett år eller två, så finns det bättre alternativ än Proethos fond. Om du däremot sparar regelbundet och/eller du har en placeringshorisont som är mer än fem år så är Proethos ett bra alternativ. Din pension, ditt buffert sparande, ditt månadssparande, ditt svarande till barn eller barnbarn är vanligtvis den sortens sparande som passar i Proethos fond.

Fonddokument

Proethos fond – Fondbestämmelser HÄR
Proethos fond – KIID HÄR
Proethos fond – Informationsbroschyr HÄR
Proethos fonds innehav hittar du HÄR
Proethos fonds standardavvikelse hittar du HÄR
Proethos fonds sharpkvot hittar du HÄR
Proethos fond hos fondkollen hittar du HÄR
Proethos fonds hos hållbarhetsprofilen hittar du HÄR
Proethos fonds Morningstar Sustainability Rating hittar du HÄR

Kontakt

Proethos AB
Scheelevägen 15
Lund 223 70