Klimatkapitalismen är här

Den gamla fossilberoende kapitalismen som vi hittills levt med hotar inte bara vår existens. Den är också ohållbar och kommer inom kort att vara olönsam.

När du sparar i Proethos Fond investerar du enligt ett nytt ekonomiskt tänkande. Vi kallar det klimatkapitalism. Den bygger på insikten om att det som är bra för vår planet också är bra för ekonomin. Proethos Fond investerar därför uteslutande i företag som bidrar till klimatkrisens lösning.

Ditt sparande placeras inom fyra olika områden – förnybar energi, energieffektiviseringar, hållbara transporter och hållbar livsstil. Alla fyra är avgörande för att världen ska komma till rätta med klimatproblemet – och därmed är de också bra ekonomiska investeringar. Det är i dessa gröna företag och branscher som tillväxten, lönsamheten och framtiden finns, både idag och imorgon.

Grundläggande information

Fondens namn: Proethos fond (Org. 515602-9406)
SFDR klassificering: Mörkgrön (Artikel 9)
ISIN-kod: SE0010547778
Förvaltningsavgift: 0,65%
Fondens risk: Hög (6 av 7)
Fonden startades: 2018-01-02
Fondbolag: AIFM Capital AB (Org. 556737-5562)

Portföljens uppbyggnad

Proethos fond är en global blandfond. Fonden består av 80% globala aktier och 20% räntebärande tillgångar + likvida medel. Delen globala aktier kan variera mellan 70–90%.

Aktiedelen består av ca 70 olika aktier, från 17 olika länder och som handlas i 12 olika valutor. Räntedelen består av 5 olika ”hållbara” räntefonder i 3 olika valutor.

Proethos fonds innehav, med % fördelning och antal aktier, hittar du HÄR.

Förvaltning

Proethos fond är lågaktivt långsiktigt förvaltad. Fonden tar inga kortsiktiga bet, vi chansar inte, vi tror inte på några kortsiktiga case och vi tror inte att vi kan förutspå framtiden.

De tillgångar som inte handlas i svenska kronor hedgas inte, vilket innebär att fonden tar en valutarisk.

Måttet sharpekvot visar hur en fond har utvecklats i jämförelse med andra fonder. En högre sharpekvot innebär att fonden har gett en bättre avkastning i förhållande till den risk fonden tagit.

Proethos fonds sharpekvot hittar du HÄR.

Avgift

Proethos fond har en årlig förvaltningsavgift på 0,65%. Avgiften tas ut ur fonden med 1/365 del per dag och dras automatiskt. Förutom förvaltningsavgiften, så finns det en kostnad som heter transaktionsavgift. Det är de courtage och valutakostnader som fonden betalar när fonden köper och säljer värdepapper. Denna kostnad är för Proethos fond 0,04%.

Vissa banker redovisar fonders förvaltningsavgift medan andra redovisar den totala avgiften. Oavsett hur det redovisas så kan du som sparare vara helt säker på att du får betala båda.

Proethos fonds totala årliga kostnad är 0,65% + 0,04% = 0,69%.

Tips! Köper du Proethos fond genom SAVR.com så rabatterar de avgiften så att du bara betalar 0,61%.

Rebalansering

Proethos fond rebalanserar sin portfölj, på ett förutbestämt datum, fyra gånger per år. Rebalanseringen återställer fondens uppdelning till 80% globala aktier och 20% räntebärande tillgångar.

Risk

Proethos fond består av både aktier och räntebärande tillgångar, vilket gör att risken i portföljen är lägre än om den bara bestått av aktier. Fonden risk är Hög (6 av 7). Det innebär att fonden över tiden skall ha en standardavvikelse mellan 15–25%.

Proethos fonds standardavvikelse hittar du HÄR.

Diversifiering

En perfekt diversifierad portfölj består av samtliga tillgångar på samtliga marknader. Eftersom det är omöjligt att sätta ett pris på alla tillgångar på alla marknader, så används oftast index som substitut till den perfekt diversifierade marknadsportföljen.

Proethos fond består av 20% räntebärande tillgångar. Denna del investeras i fonder som i sin tur består av många olika räntebärande tillgångar. Resterande 80% av fonden består av ca 70 olika aktier, från 17 olika länder och som handlas i 12 olika valutor. De aktier som handlas i andra valutor än i svenska kronor hedgas inte.

NAV-kurs

Proethos fond är en global fond vilket innebär att fonden äger aktier i Australien, Asien, Europa och Nordamerika. Fondens dagskurs eller NAV-kurs sätts på förmiddagen dagen efter. Fredagens kurs sätts på måndag förmiddag.

Förväntad avkastning

Enligt modern prissättningsteori så ger en väl diversifierad portfölj den avkastningen som motsvarar risken i portföljen, över tiden. Det innebär att om du har en portfölj med högre risk så kan du förvänta dig en högre avkastning – om du är långsiktig. Det är alltid en god idé att sprida ditt sparande i flera olika fonder, att spara regelbundet och att vara långsiktig.

Proethos fonds utveckling uttryckt i siffror hittar du HÄR.

Proethos fonds utveckling uttryckt i en graf hittar du HÄR.

Mellan tummen och pekfingret: Baserat på risken i Proethos fond så borde en investerare (beroende på inflation och ränta) kunna förvänta sig en avkastning på mellan 8–10%, över tiden.

Om vi tänker oss att en investering i lösningen på klimatkrisen gynnas av att vi är i början av ett hållbart paradigmskifte, så kanske avkastningen kan bli ännu högre. Vi får titta tillbaka om 10–15 år.

Investerings-
områden

Proethos fond investerar inom fyra olika områden, som alla har en avgörande roll på klimatet och vår framtid: Förnybar energi, Energieffektivisering, Hållbara transporter och Hållbar livsstil.

Vad vi inte investerar i

Proethos fond EXKLUDERAR givetvis företag inom:

  • Vapen
  • Alkohol
  • Tobak
  • Kommersiell spelverksamhet
  • Pornografi
  • Fossila bränslen
  • Kärnkraft
  • Företag som har sin juridiska hemvist i länder med hög korruption (enligt transparency International korruptionsindex)

Investeringshorisont

Proethos fond har, liksom alla andra fonder, perioder när fonden går upp och så har den perioder när fonden går ner. Om du ska placera dina pengar under 1–2 år så finns det bättre alternativ än Proethos fond. Om du däremot sparar regelbundet och/eller har en placeringshorisont som är mer än 5 år så är Proethos fond ett hyggligt alternativ. Din pension, ditt buffertsparande, ditt månadssparande, ditt sparande till barn eller barnbarn är vanligtvis den sortens sparande som kan passa i Proethos fond.

Fonddokument

Kontakta oss

Proethos AB
Scheelevägen 15
LUND 223 70
tel: 010-2070908

#proethosfond

Proethos AB
5.0
Baserat på 29 recensioner
powered by Google
Pontus Rondahl
Pontus Rondahl
15:51 11 Jan 21
Creative young manager, new site, reduced fund fee, openness about holdings, relaxed communication, fantastic returns -... will this hold up? I really hope so!läs mer
M F
M F
02:35 04 Dec 20
Proethos is quite simply exactly what is described - true to their core mission at favorable cost. The message is... simple and their results speak for themselves.Highly recommend to make Proethos part of your portfolio.läs mer
Hanna Franck
Hanna Franck
09:33 06 Nov 20
Since I started investing in them, Proethos has continued to impress. With its transparent way of communicating,... innovative sustainability investing, respect for investors' money, and personal ways, I recommend everyone who wants to invest sustainably in the solution to the climate crisis to check them out. Thanks Proethos!läs mer
Tamsin Ekkel
Tamsin Ekkel
19:58 19 Oct 20
I have always had good experiences whenever I have interacted with Proethos. I am impressed with the level of detail... this fund takes in ensuring its investment portfolio has a positive impact on the environment. It is so important that we have more funds like Proethos to invest in a sustainable future! Magnus has also been fantastic at sharing Proethos' vision & mission as well as his ideas & knowledge with MSc students at Lund University which is highly appreciated!läs mer
May-Louise Andersson
May-Louise Andersson
07:31 07 Oct 20
It is not the largest funds that are the best. Look at the whole and what is included in your fund choice.Proethos... changes "Come on" in Greek. And for me, that means exactly what a good fund choice should point to. To come back to a sensible climate attitude and think about future generations.I'm happy with my choice.Many thanks for good fund management Proethos.läs mer
Pia hult-nikkarinen
Pia hult-nikkarinen
19:46 06 Oct 20
Started trying to get into fund saving for a year or so and listened to Rika Tillsammans where Proethos was mentioned,... became curious. Now I have moved much of my savings from other funds to Proethos. They help me in making good investments and working for a good environment !!läs mer
Peter Nilimaa
Peter Nilimaa
07:38 06 Oct 20
I actually found Proethos Fond because I wanted to buy into Tesla but the share was so expensive. Proethos has a stake... in Tesla and therefore started buying me into the fund. But it goes like the train and invests in a whole lot of other good companies that I like. So now I have moved my investments from other companies to Proethos. They make the spread for me in smart, future-proof investments. The environment ... that's a bonus for me!läs mer
Magnus Westergren
Magnus Westergren
08:23 02 Oct 20
Låg avgift och miljövänlig!Oftast får man välja om man vill vara kapitalist eller miljövänlig. Lustigt, det är... faktiskt första gången man kan vara både och - annars skall det ju alltid kosta ett premium att vara miljövänlig tycker jag det känns som.läs mer
Maria Andark
Maria Andark
16:05 01 Oct 20
A fund for the future and future generations, and for the wallet. The future is sustainable and Proethos is sustainable... in just the right way, investing in companies that will contribute to solving the climate crisis in various ways. The fund has a good and interesting composition of companies, a low fee, is transparent, a manager who is genuinely passionate about the climate issue. For me, Proethos is the obvious choice as the foundation of my sustainable and future-oriented management.läs mer
Nästa recension
js_loader

© 2023 Proethos AB, Lund

Tänk på att placeringar i fonder/värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det finns inte heller någon garanti för att jorden inte kommer gå under trots att du sparar i lösningen på klimatkrisen.