Tänk på att placeringar i fonder/värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Vad är Proethos fond?

Proethos Fond är en svensk, artikel 9 (mörkgrön) värdepappersfond. 

Vad är en artikel 9-fond?

Fonder kan klassificeras enligt tre olika hållbarhetsnivåer enligt EU-taxonomin, varav artikel 9 är den högsta hållbarhetsnivån. För att definieras som hållbar enligt artikel 9 ska fonden investera i verksamheter med målet att lösa klimatutmaningarna och skapa förutsättningar för ett mer hållbart samhälle.
Proethos Fond investerar uteslutande i företag som bidrar till EU-taxonomins första miljömål: Begränsning av klimatförändringar.

 

Vad är klimatkapitalism?

Klimatkapitalism är insikten om att det som är bra för vår planet (att minska koldioxidutsläppen) också är bra för ekonomin.
Proethos Fond investerar därför uteslutande i företag som bidrar till begränsning av klimatförändringarna och verkar inom följande områden – förnybar energi, energieffektiviseringar, hållbara transporter och hållbar livsstil.

Varför är klimatkapitalism bra för klimatet?

Genom att investera i Proethos Fond – och bli klimatkapitalist – så investerar du i den omställning som krävs för att vi ska nå de globala klimatmålen. Du investerar i produkter, innovationer och lösningar inom fyra viktiga områden; förnybar energi, energieffektiviseringar, hållbara transporter och hållbar livsstil, som verkar för att minska koldioxidutsläppen. De är dessutom områden med en stor mångfald av företag, vilket möjliggör en bred och väl fungerande aktieportfölj.

Är klimatkapitalismen lönsam?

Tillföljd av klimatkrisen, där samhället och ekonomin måste ställa om och bli hållbart, ökar tillväxten inom Proethos fyra investeringsområden. Och i takt med att klimatmål lagstadgas och konsumenter efterfrågar mer hållbara alternativ, blir det mer lönsamt att vara del av omställningen. 

Vad är fossil kapitalism?

Med fossil kapitalism menas den gamla destruktiva kapitalismen där energi till transporter, uppvärmning, fabriker etc. kommer från fossila bränslen som olja, kol och naturgas.

Varför är fossil kapitalism livsfarlig?

Genom att bränna fossila bränslen ökar vi andelen koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären, Det leder i sin tur leder till ett varmare och mer oregelbundet klimat. Det gör jorden obeboelig för oss människor och miljoner andra djur.

Varför blir fossil kapitalism olönsam?

Vi måste sluta bygga vår tillvaro på fossila bränslen om vi vill behålla en beboelig planet. Därför håller lagstiftning, internationella avtal och regleringar just nu på att fasa ut fossilindustrin – och i samma takt ökar tillväxten och lönsamheten i branscher som bidrar till klimatkrisens lösning. Många av de fossila tillgångarna kommer förmodligen bli så kallade ”stranded assets”, d.v.s. vi kommer aldrig att ta upp dem av klimatskäl.

Hur blir jag klimatkapitalist?

Börja spara i vår fond – alla som investerar i Proethos är klimatkapitalister.

Har ni bara en fond?

Ja, vi har bara en fond, men den är ihopsatt för att passa i stort sett alla.

Vad kostar Proethos fond?

Proethos fond har en årlig förvaltningsavgift på 0,85%.

Hur köper jag Proethos fond?

Det finns flera sätt att köpa fonden, se HÄR.

Kan fonden minska i värde?

Ja, tyvärr har vi ännu inte uppfunnit fonden som bara går upp, upp, upp! Proethos fond, liksom alla andra fonder, kan gå ner i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela eller delar av det belopp du investerade.

Varför är Proethos inte certifierad?

En certifiering skulle medföra extra kostnader i form av ansökan, årsavgifter, administrativa kostnader, tid, osv. som i slutändan spararna tvingas betala. Extra kostnader tycker vi är en dum idé.

Hur kommer jag i kontakt med er?

Det enklaste sättet att kontakta oss är att skriva i chatten som finns nere i högra hörnet på den här sidan. Du får gärna också maila till hej@proethos.se. Klicka HÄR om du vill intervjua Magnus, letar efter vår logga eller vill ladda ner pressbilder.

Kontakta oss

Proethos AB
Scheelevägen 15
LUND 223 70
tel: 010-2070908

#proethosfond

Proethos AB
5.0
Baserat på 29 recensioner
powered by Google
M F
M F
02:35 04 Dec 20
Proethos is quite simply exactly what is described - true to their core mission at favorable cost. The message is... simple and their results speak for themselves.Highly recommend to make Proethos part of your portfolio.läs mer
Tamsin Ekkel
Tamsin Ekkel
19:58 19 Oct 20
I have always had good experiences whenever I have interacted with Proethos. I am impressed with the level of detail... this fund takes in ensuring its investment portfolio has a positive impact on the environment. It is so important that we have more funds like Proethos to invest in a sustainable future! Magnus has also been fantastic at sharing Proethos' vision & mission as well as his ideas & knowledge with MSc students at Lund University which is highly appreciated!läs mer
Se alla recensioner
js_loader

© 2023 Proethos AB, Lund

Tänk på att placeringar i fonder/värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 

AIFM Capital AB är ett fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Proethos fond förvaltas av AIFM Capital AB.